Voda znamená život. Vyhraďte pro ni alespoň kousek zahrady a nebudete litovat

Zahrada 21. dubna 2021 | 16:17 — Marcela Plachá
Vodní nádržky a vlhké biotopy s bažinnou vegetací v zahradě vždy přitahují pozornost – nejen lidí, ale i drobných živočichů. Poradíme, jak dostat do zahrady vodní prvek, jaké zvolit rostliny a živočichy.
Další 4 fotografie v galerii
Vodní prvky přinášejí spoustu radosti / Pixabay

Zemní práce pro založení nádržky s vodními rostlinami nebo zahradního jezírka byste měli zahájit včas. Pro pěstování vodních rostlin postačí nádržka s hloubkou vody 30 až 40 cm. V teplých ročních obdobích se v nich cítí dobře i ryby, na zimu je však musíte vyndat. Aby mohly ryby v nádrži zůstat i přes zimu, musí hloubka vody dosahovat alespoň 80 cm a pomocí rákosu či jiného materiálu musíte zajistit provzdušnění vody a nezamrzající místa.

Vhodné umístění

Nejprve musíte uvažovat o stanovišti, tvaru a velikosti plánované vodní nádržky či jezírka. Stanoviště byste měli vybrat takové, aby nádrž byla přímo osluněná pět až šest hodin denně. Kromě toho by se neměly nádrže nacházet v blízkosti stromů, aby spadané listí nepoškozovalo kvalitu vody. „Od celkového charakteru zahrady by se pak měla odvíjet volba buď malého přírodního jezírka, nebo pravoúhlé nádrže. Do přísně architektonicky založených zahrad se hodí hranaté nádrže,“ doporučuje zahradní architekt Franz Bohmig.

Život na zahradě

Přírodě blízká zahradní jezírka jsou skvělou možností úniku pro domácí faunu a flóru a tvoří významný životní prostor pro některé u nás domácí druhy rostlin a živočichů. Břehy mnoha zahradních jezírek jsou ovšem často stejně suché, nebo vlhké jako okolí. Bažinné rostliny přitom vyžadují neustále vlhký substrát.

Jezírko se ale dá založit tak, aby na jeho okrajích vznikla bahnitá zóna. Prodávané umělohmotné nádrže často bývají už vyrobené s více zónami o různé hloubce vody. Minimálně na jednom místě musí voda dosahovat hloubky 80 cm, kde voda v zimě nezmrzne a umožní přezimování ryb nebo jiných malých živočichů.

Vodní rostliny dodávají kyslík

Bez dostatečné vodní vegetace se v zahradním jezírku nemůže ustavit přirozená rovnováha. Důležitými dodavateli kyslíku jsou domácí mechorosty či rostliny jako např. mech, pramenička obecná (Fontinalis antipyretica), prustka obecná (Hippuris vulgaris), růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum), lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum, dříve jak Ranunculus circinatus), stulík žlutý (Nuphar lutea) a stulík malý (N. pumila) a přirozeně také rdesty (Potamogeton). „Vodní rostliny s bujným a rychlým růstem se používají jen vzácně. Rovněž byste neměli vysazovat příliš mnoho různých vodních rostlin, nýbrž vybrat několik druhů,“ upozorňuje Franz Bohmig.

Na jaře můžete osázet rostlinami nově založené vlhké biotopy (bažinné nádržky). Při výběru bažinných rostlin se řiďte velikostí nádržky. Na velmi malých plochách byste neměli vysazovat žádné vysoké rostliny, ale zůstat u nízkých, jako je např. domácí žlutě kvetoucí blatouch bahenní (Caltha palustris). Pro nádržky o ploše přes 1 m2 se hodí také náš domácí druh kosatec žlutý (Iris pseudacorus). Krásně se v jezírkách vyjímají lekníny. Mnohé vodní rostliny se vkládají ve vlastních nádobách. Před vložením rostliny včetně nádob důkladně očistěte. Krycí vrstva z písku potřebuje občas obnovit.

Které ryby zvolit

Ryby, obojživelníci, vodní hmyz a další zvířata se cítí v zahradních jezírkách dobře. Bez ryb by se na břehu zahradního jezírka vyvinulo velké množství komářích larev. Vysazené ryby nesmějí být příliš velké a mělo by se jednat o domácí druhy, jako jsou hořavka hořká (Rhodeus amarus), slunka obecná (Leucaspius delineatus) nebo koljuška devítiostná (Pungitius pungitius).

Nemusíte je krmit neustále. Mloky a žáby nemusíte vysazovat, zpravidla osídlí jezírko sami, když jim podmínky vyhovují. Někteří z těchto živočichů se podílejí i na potlačování škůdců v zahradě. „Mloci žerou šneky a hmyzí larvy. Vážky nejsou ani jedovaté, ani nepíchají, jsou naopak velice užitečné - hubí komáry a listové mšice. Jejich larvy se vyvíjejí ve vodě,“ vysvětluje Bohmig.

Do malé zahrady alespoň pítko

Zpěvní ptáci, přilákaní ptačími pítky, přinášejí radost a hubí obtížný hmyz (součást přirozeného biologického boje se škůdci). Pokud nemáte jezírko, ani v blízkosti zahrady rybník nebo potok, je malé pítko vítanou pomocí nejen pro ptáky, ale i další živočichy, jako jsou včely, čmeláci a další užiteční hmyzí tvorečkové. Při umisťování pítka volte přehledné místo, kde nemůže poblíž číhat kočka.

Jak se zbavit nechtěných řas

Řasy ve vodních nádržkách potlačte nejlépe biologickými prostředky. Příčinou nadměrného rozvoje řas bývá většinou příliš vysoký obsah živin ve vodě, často též značně vysoké pH či nedostatek kyslíku. Zabránit tomu můžete tak, že v prvé řadě budete držet stav ryb na nízké úrovni.

Dále průběžně odstraňujte spadané listí nebo hnijící zbytky rostlin. Pobřežní zóna musí být upravena tak, aby ani silné deště nesplavily do vody okolní zeminu. Hodnota pH by se měla pohybovat mezi 7 a 8 (měřit častěji). Stoupne-li nad 8, lze do vody rozptýlit mokrou rašelinu, nejlépe před očekávaným deštěm. Rašelina klesne na dno, vodu nezakalí, ale poněkud zbarví (ztmaví). Lepší je použít textilní pytlíky naplněné rašelinovým granulátem.

Dostatečná vodní vegetace (např. pramenička obecná - Fontinalis antipyretica) je důležitým zdrojem kyslíku. Na úpravu vody nepoužívejte chemické prostředky, protože by mohly poškodit i rostliny a živočichy. O dalších tipech, jak se zbavit řas v jezírku, jsme psali zde.

Další články
Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Navzdory koronaviru. Otevření čínských hranic bude mít dopad na celý svět, obávají se experti?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Navzdory koronaviru. Otevření čínských hranic bude mít...?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Zimní turistika - co si vzít s sebou na zasněženou stezku??utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Vydejte se za krásami Třeboňska a ochutnejte místní kuchyni?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Luxusní vánoční dárek cestovatelům. Zájem o něj je...?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Začíná poslední adventní víkend a Češi berou Polsko...?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Lyžování od úsvitu po soumrak?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu