Zelené střechy jsou ekologickou variantou

Dům 20. srpna 2017 | 09:33 — Simona Hrušková
Zelená střecha…že jste o něčem takovém nikdy neslyšeli? 
Další 1 fotografie v galerii
Zelené střechy nabízejí mnoho benefitů, tím nejzajímavějším je výborná tepelná izolace / Shutterstock

Pro ekologicky zapálené majitele rodinných domů a nejen pro ně, je tu velmi zajímavá možnost pokrytí střechy „zelenou střechou“.

Zelené střechy můžeme rozdělit na dva typy

  • extenzivní
  • intenzivní

Extenzivní zeleň zahrnuje nenáročné nízké rostliny rostoucí na tenčí vrstvě substrátu, dobře snáší sucho a nevyžaduje příliš častou péči. V zelené střeše intenzivního typu jsou rostliny náročnější, vrstva zeminy je vyšší a tím je větší i zatížení střechy. Také rostlinám je třeba věnovat pravidelnou péči a zajistit jim dostatek živin i vláhy. Intenzivní střecha se za to odmění pestrostí a atraktivnějším vzhledem. Ještě než přijdou starosti s péčí o zelenou střechu, je ale třeba dohlédnout na její kvalitní provedení.

Střecha

základ – kvalitní hydroizolace s dokonale provedenými spoji
zátopová zkouška před navezením substrátu:

1. odhalí netěsnosti
2. ukáže nerovnosti, které se musí odstranit
nesmí chybět vložka proti prorůstání kořenů
Vlastní hmotu, z níž rostliny vyrůstají a čerpají z ní živiny, tvoří substrát, který je na střechu navážen podle jejího typu ve vrstvách od 80 do 350 mm.

Substrát

• je zásobárnou vody a živin pro rostliny
• obsahuje v různém poměru anorganické a organické složky
• plná vodní kapacita substrátu, tedy procento objemu, které může zaujmout voda, je 35 až 45 %
• před vysazením zeleně by substrát kvůli možnému vyplavování neměl obsahovat větší množství živin, hnojení se provádí až po osázení 

Péče podle typu zeleně

Extenzivní suchomilné zeleni stačí tenká vegetační vrstva (80 až 100 mm) bez hydroakumulační složky,údržba takové střechy pak spočívá hlavně v kontrole stavu dvakrát za rok. Na jaře prohlédneme a vyčistíme odtokové výpusti, odstraníme náletové zeleně, doplníme uhynulé rostliny a hnojíme, na podzim se opět provádí kontrola výpustí a odstranění všech rostlinných částí, které způsobují ucpávání odtoků. 

Intenzivní střechy se složitou skladbou rostlin se svým vzhledem prakticky neliší od běžného rostlinného povrchu a jsou v oblasti péče o zeleň mnohem náročnější. Střecha kromě substrátu obsahuje nad hydroizolací ještě drenážní vrstvu, která může sloužit i k akumulaci vody, poskytovat větší prostor pro růst kořenů a chránit hydroizolaci. V intentivní zelené střeše má své místo i filtrační vrstva bránící vyplavování částic substrátu nebo hydroakumulační vrstvy do drenážní vrstvy.

Povrch intenzivní zelené střechy často tvoří trávník, který vyžaduje stejnou péči jako ten na zahradě. Časem ale u takové zelené střechy dochází zejména v nižších vrstvách substrátu k rychlejšímu vyplavování vápníku a živin, které se projeví na postupném úhynu rostlin a začínají převládat nežádoucí druhy a náletová zeleň. Proto je nutné tomuto typu střechy věnovat zvláštní pozornost.

Hlavní výhody

• Ochrana střešní izolace před tepelnými výkyvy, UV zářením a mechanickým poškozením - prodloužení životnosti střešního pláště
• Zvýšení zvukové izolace pomocí vegetačního souvrství substrátu a omezení pronikání hluku do prostoru pod střechou
• Zadržování třetiny až poloviny vodních srážek u extenzívních a až 90% u intenzívních zelených střech - možnost úspory při odvádění srážkové vody do kanalizace, příp. při budování retenčních nebo vsakovacích zařízení
• Zvýšení protipožární odolnosti střechy
• Zadržování a pozvolné odpařování vodních srážek na zelené střeše přispívá ke zvlhčování a ochlazování okolního prostředí
• Zvýšení kvality životního prostředí obohacováním vzduchu kyslíkem a vázáním oxidu uhličitého především v městské zástavbě
• Zelená střecha se stává přirozeným prostředím pro život drobných živočichů, což je žádoucí prvek ekologizace obytného prostředí zejména ve městech
• Přispívá ke zlepšení mikroklimatu v silně zastavěných oblastech s nedostatkem zeleně - nahrazuje zde částěčně přírodní prvky
• Estetický účel - zpestření životního prostředí
• Možnost využití k pobytu osob, k relaxačním a sportovním, příp. komerčním účelům 

Nevýhody zelené střechy

Zelená střecha má však svá úskalí. Hlavní nevýhodou je zatížení střešní konstrukce. Těžko se realizuje zelená střecha na stávající konstrukci. Ta se musí velice často před realizací zelené střechy zesílit.

Další nevýhodou je vysoká pořizovací cena. Do rozpočtu je nutné započítat všechny vrstvy zelené střechy, další systémové komponenty, výsev vegetace, závlahu ale i pravidelnou údržbu rostlin (jejich doplnění, hnojení, závlaha).

Zvýšit cenu stavby může i zesílení konstrukce stropu, kvalitnější hydroizolace nebo vyšší a stabilnější atika.

Další články
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Peugeot představil v Las Vegas šokující koncepční auto. Podívejte se, kam bude směřovat design sériových modelů

Jak správně uskladnit hlávky zelí, aby neoschly a uchovaly si...

Vyrobit si přírodní podzimní dušičkovou výzdobu na hrob...

Jak povzbudit k životu usychající vřes. Stačí dvě lžíce...

Nevhodné stanoviště, malá jáma, chybějící opora a další...

Jak využít spadané listí na zahradě. Vyrobte si z něj...

Chraňte v říjnu jabloně před škůdci a chorobami. Postřik...

Zavřít reklamu